Wet Maatschappelijke Ondersteuning (PGB of ZIN)

Professional organizing, ondersteuning vanuit de WMO en gemeente

 

Soms kan de hulp bij het organiseren van je huis, werkzaamheden en leven geboden worden via de gemeente, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Mensen met ADHD, autisme, ziekte of beperking kunnen soms extra hulp gebruiken bij het structureren van hun omgeving om zo hun zelfredzaamheid te bevorderen.
Op de websitepagina “thuis” kun je alvast algemene informatie vinden over de geboden hulp.

Afhankelijk van je situatie zal in kaart gebracht worden wat er nodig is, en wordt er een plan opgesteld. Alvorens te starten is er een indicatie afgegeven door de gemeente nodig. Deze kun je aanvragen via het sociaal wijkteam. De zorg wordt geleverd als specialistische begeleiding vanuit de WMO.

Indien de gemeente akkoord is, gaan we samen aan de slag, zodat je direct resultaat ziet.
Het aanleren van nieuwe vaardigheden zal veel aandacht krijgen, om later zelf de zaken goed te organiseren. Zodat de chaos uit je leven verdwijnt en je weer overzicht en structuur krijgt. Dat klinkt misschien saai, maar je zal ervaren hoe prettig het is.

Extra informatie over het PGB en ZIN kan worden gevonden op de websites van je gemeente, Per Saldo, www.pgb.nl, en de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl.