Privacyverklaring

 

Opgeruimd Op Orde neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Marjolijn Ankum van Opgeruimd Op Orde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Marjolijn Ankum
januari 2022


 

Bescherming persoonsgegevens

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers.
Opgeruimd Op Orde zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.


 

Over Opgeruimd Op Orde

Opgeruimd Op Orde is een bedrijf dat mensen zowel persoonlijk als online begeleidt. Daarnaast inspireert het via de informatie op de website www.opgeruimdoporde.nl. Het gezicht achter Opgeruimd Op Orde is Marjolijn Ankum. Ik ben dan ook verantwoordelijk voor het privacybeleid.

Mijn contactgegevens zijn:
Marjolijn Ankum, Opgeruimd Op Orde | Professional Organizer
Bredestraat 13, 6542SP Nijmegen
+31648375956. info@opgeruimdoporde.nl
KvK-nummer : 58206876


 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Opgeruimd Op Orde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.
Het bedrijf kent naast 1-op-1 klant begeleiding ook begeleiding via onlinetrainingen. Daarnaast kan je een gratis product aanvragen of een nieuwsbrief ontvangen. Vanzelfsprekend worden er in deze gevallen andere gegevens verzameld. Lees onder het volgende kopje verder met welk doel de gegevens in de verschillende groepen worden verzameld.

A. Klanten kunnen particulier, zakelijk of via de WMO persoonlijke begeleiding krijgen.
Dan worden de volgende gegevens van je verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • evt. bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens
 • bankrekeningnummer
 • zo nodig medische gegevens
 •  
 • (bijzonder persoonsgegeven bij bijv. WMO)
 • zo nodig geboortedatum 
 • zo nodig burgerservicenummer, BSN (bijzonder persoonsgegeven bij bijv. WMO)

B. Wanneer je een onlinetraining hebt aangekocht worden de de volgende gegevens van je verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • evt. telefoonnummer
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • bankrekeningnummer

C. Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd of je hebt aangemeld voor een winactie en/of gratis webinar, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten zal aan jou worden gevraagd je gegevens in te vullen. Alleen de gegevens die je zelf hebt verstrekt worden verwerkt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • evt. een door jou verstrekt telefoonnummer

D. Bij bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt

 • Gegevens over surfgedrag, dit is geanonimiseerd!
 • Nadrukkelijk wordt hierbij geen IP-adres opgeslagen

 

Opgeruimd Op Orde verwerkt je gegevens voor de volgende doelen

A. Bij klanten die persoonlijke begeleiding ontvangen, al dan niet via de WMO:

 • Om de dienst te kunnen leveren en uitvoeren
 • Om de betaling te kunnen afhandelen
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien nodig voor de dienstverlening
 • Opgeruimd Op Orde verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

B. Bij klanten die een betaalde onlinetraining volgen:

 • Om de dienst te kunnen leveren en uitvoeren
 • Om de betaling te kunnen afhandelen
 • Om je te kunnen mailen nodig voor de dienstverlening
 • Om je te kunnen bellen, alleen indien nodig voor problemen bij de dienstverlening
 • Opgeruimd Op Orde verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
 • Om inspirerende blogs, nieuwtjes, gratis en commerciële informatie te kunnen verzenden. Indien je dit niet wil kan je je direct onderaan in elke mail uitschrijven.

C. Bij klanten die gratis producten of een webinar hebben gevolgd of zich hebben ingeschreven om op de hoogte gehouden te worden van blogs en nieuws. 
Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doelen:

 • Om het product te kunnen leveren als een door jou aangevraagd gratis document/ webinar of je aangevraagde deelname aan een winactie
 • Om inspirerende blogs, nieuwtjes, gratis en commerciële informatie te kunnen verzenden. Deze mails ontvang je gemiddeld 1-2x/maand. Indien je dit niet wil kan je je direct onderaan in elke mail uitschrijven.

D. Voor alle bezoekers aan de website geldt:

 • Opgeruimd Op Orde analyseert geanonimiseerd het surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Gegevens die worden verstrekt via het contactformulier op de website of via gewone mail zullen niet worden opgenomen in het nieuwsbriefsysteem.


 

Bewaartermijnen

Opgeruimd Op Orde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
In sommige gevallen is dat lastig te bepalen. Voor de wettelijke verplichtingen voor boekhouding en belastingdienst wordt de termijn van 7 jaar gehanteerd, deze gegevens mogen dan ook niet eerder verwijderd worden. 

A. Klanten persoonlijke begeleiding
Dossiers en communicatie rond particuliere en zakelijke begeleiding zullen 3 jaar bewaard worden.
Voor WMO-klanten geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar. Bij ZIN (zorg in natura) werk ik binnen de WMO voor verschillende opdrachtgevers. Afhankelijk van de afspraken tussen de opdrachtgever en Opgeruimd Op Orde zal deze informatie worden bewaard bij de hoofdaannemer van de WMO-opdracht of bij mij als onderaannemer.

B. Klanten onlinetraining
Gegevens van de deelnemers aan de onlinetrainingen worden bewaard zolang de deelnemer zich niet uitschrijft binnen de online leeromgeving. Dit aangezien de deelnemer in principe onbeperkt toegang houdt tot de training. Op 1 april 2020 is de onlinetraining verwijderd van het platform mijnecourse. Daarmee zijn ook jouw gegevens daar vanzelf verwijderd. De onlinetraining is nu ondergebracht op een aparte website van Opgeruim Op Orde.
Emails rond de onlinetrainingen zullen 2 jaar worden bewaard.

C. Online webinars en gratis producten
Persoonsgegevens van deelnemers aan de webinars worden 1 jaar bewaard.
Persoonsgegevens van aanvragers van de nieuwsbrief met gratis producten worden bewaard zolang diegene ingeschreven staat bij de nieuwsbrief.

D. Gegevens en persoonlijke vragen, via het contactformulier of per mail gesteld, worden 2 jaar bewaard. 
Wil je dat de door jou persoonlijk aan mij verzonden mails eerder verwijderd worden, dien daartoe een schriftelijk verzoek in met het te verwijderen e-mailadres

Verwijdering van de persoonsgegevens vindt plaats in het kalenderjaar na de hierboven beschreven bewaartermijnen.
Na uitschrijving van de nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres aan het begin van het volgende kwartaal na uitschrijving verwijderd.


 

Met wie deel ik je persoonsgegevens? 

I. Opgeruimd Op Orde deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan bijv. banken, een online boekhoudprogramma, boekhouder. 
Ook wordt er van de bedrijfsinformatie van Opgeruimd Op Orde een cloudopslag en backup gemaakt op beveiligde servers in Nederland.
Met bedrijven die je gegevens in opdracht verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opgeruimd Op Orde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

II. Daarnaast deelt Opgeruimd Op Orde soms jouw persoonsgegevens met derden om de door jouw gevraagde dienst of begeleiding te kunnen leveren.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Dit doen we met:

1. Mailingprovider Enormail
Met jouw toestemming zullen je naam en e-mailadres worden opgeslagen op de beveiligde servers van Enormail, welke in Nederland staan. Bij de inschrijving op de nieuwsbrief waarbij je bijv. ook een gratis weggever krijgt, zul je eerst akkoord moeten gaan met het privacybeleid van Opgeruimd Op Orde. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Je gegevens zullen dan aan het begin van het opvolgende kwartaal worden verwijderd.

2. Webinarsysteem Webinargeek
Als je je aanmeldt voor een gratis webinar van Opgeruimd Op Orde, schrijf je je in bij Webinargeek. Bij deze inschrijving ga je ook akkoord met de privacyverklaring van Opgeruimd Op Orde. Om je na afloop de juiste informatie (inspirerende blogs, nieuwtjes, gratis en commerciële informatie) te kunnen toesturen zullen je naam en emailadres worden opgenomen in Enormail. Je kunt je hier te allen tijde weer uitschrijven. 

3. Online leeromgeving 
De onlinetraining van Opgeruimd Op Orde staat momenteel op een eigen website. Eerder was deze training ondergebracht bij mijnecourse. De training en daarmee ook de gegevens van de deelnemers zijn per 1 april 2020 daar verwijderd. 

4. Video’s worden getoond via youtube.

Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opgeruimd Op Orde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Virtuele coaching

Hierbij maak ik gebruik van WeSeeDo, AVG-proof videobellen.


 

Over Cookies

Opgeruimd Op Orde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Opgeruimd Op Orde verwerkt geanonimiseerde persoonsgegevens.
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik  gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opgeruimd Op Orde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opgeruimdoporde.nl.

Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor boekhouding en belastingdienst kunnen niet worden verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Opgeruimd Op Orde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar zo ver hoeft het hopelijk niet te komen. Neem a.u.b. dan eerst contact met me op via info@opgeruimdoporde.nl

 


 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Opgeruimd Op Orde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@opgeruimdoporde.nl


 

Social media

 

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken de content van de website te delen via social media zijn er social media buttons op de website geplaatst.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Op facebook heb ik besloten, gratis inspiratiegroep(en) waar men zich vrijwillig voor aan kan melden. Daarnaast hoort bij de onlinetrainingen een besloten Facebookgroep waar mee aan kan deelnemen. Men kan zich hierbij natuurlijk te allen tijde weer uitschrijven.


 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie van de privacyverklaring.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2020.

Hopelijk is het privacybeleid zo duidelijk.
Mocht dit niet zo zijn, neem dan s.v.p. contact met me op via info@opgeruimdoporde.nl

Groet, Marjolijn Ankum