Beroepscode NBPO

Beroepscode van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers(NBPO)
Als lid van de NBPO onderschrijf ik haar beroepscode.

Dat betekent o.a. dat ik het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel zal uitoefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten.

Dat ik informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim zal houden met uitzondering van de situaties waarin:
1. de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat
2. ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring
3. zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen.