Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: Opgeruimd Op Orde
• gebruik(en): alle denkbare handelingen
• je: de gebruiker/ bezoeker van de website
• de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken
stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Opgeruimd Op Orde
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient te allen tijde schriftelijke aan Opgeruimd Op Orde gevraagd te worden.

Bij twijfel of vragen wordt je vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen.