Het PGB voor persoonlijke verzorging en verpleging (VV) is per 1 januari 2015 overgegaan naar de zorgverzekeraar.

Daarmee zijn er ook veel zaken gewijzigd, waardoor de gebruiker voor onverwachte verrassingen kan komen te staan.
De gehanteerde tarieven van de thuiszorgorganisatie kunnen namelijk wel eens hoger zijn dan het maximaal te vergoeden bedrag bij de verzekering. Om te voorkomen dat je na de herindicatie moet bijbetalen is het daarom zaak je goed voor te bereiden. Ik heb een uitgebreid stappenplan voor de (her)indicatie en aanvraag van een PGB VV opgesteld.

Mocht je interesse hebben in deze informatie, schrijf je dan in op de nieuwsbrief en stuur een mail naar info@opgeruimdoporde.nl.
Dan stuur ik je de nieuwsbrief met het stappenplan toe.

Stappenplan herindicatie PGB VV2

gratis videoserie

 

Klik hier om aan te vragen!