ervaringsdeskundigheid

wat zie je als je kijkt? Jezelf of de ander?